Categorie archieven: algemene voorwaarden

Kleine ondernemer en consumentenbescherming algemene voorwaarden

dinsdag, 30 oktober 2018 - 08:29 uur

Wanneer geldt een bedrijf als kleine ondernemer? En maakt die dus terecht aanspraak op consumentenbescherming voor onredelijk bezwarende algemene voorwaarden? Over die vragen oordeelde recent de kantonrechter in Rotterdam. De feiten Eiser is een bedrijf dat aluminium staalplaten bewerkt. Met een technische term: anodiseert. Gedaagde partij is een besloten vennootschap die eiser opdracht gaf tot het anodiseren van aluminium platen. Die aluminium platen waren bestemd voor een bouwproject in Antwerpen. … lees verder »

Kleine ondernemer niet beschermd door regeling oneerlijke handelspraktijken

dinsdag, 14 november 2017 - 08:41 uur

Kleine ondernemers worden niet beschermd door de regeling oneerlijke handelspraktijken. Zo blijkt uit een uitgebreid arrest van het hof ’s-Hertogenbosch van 4 juli 2017. Kleine ondernemers krijgen niet dezelfde rechtsbescherming als consumenten. Ook niet als zij daar veel op lijken. De feiten Een kleine ondernemer die persoonlijk reisadvies geeft, wordt klant van het bedrijf Proximedia. Partijen komen overeen dat Proximedia voor de eenmanszaak internetmarketing verzorgt. Doel daarvan is, dat meer … lees verder »

Het nieuwe consumentenrecht en algemene voorwaarden

vrijdag, 13 juni 2014 - 12:44 uur

Vanaf 13 juni 2014 is het consumentenrecht ingrijpend gewijzigd. De ‘Implementatiewet richtlijn consumentenrechten’ treedt in werking. Met deze wet wordt de Europese richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten in wetgeving omgezet. Wat betekent dit voor de algemene voorwaarden van een ondernemer die met consumenten zaken doet? Enkele voorbeelden van onderwerpen die opnieuw bezien moeten worden. Herroepingsrecht Een belangrijke wijziging is het herroepingsrecht. Boek 6 artikel 230o Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt dat een … lees verder »

Consumentenbescherming voor ondernemers?

maandag, 16 september 2013 - 14:22 uur

Sommige bedingen in algemene voorwaarden zijn volgens de wetgever voor consumenten onredelijk bezwarend. Deze bedingen staan in de zogenaamde ‘zwarte lijst’ van boek 6 artikel 236 Burgerlijk Wetboek (BW). Daarnaast geldt de zogenaamde ‘grijze lijst’ van boek 6 artikel 237 BW. De bedingen in dit wetsartikel zijn toegestaan, maar ‘verdacht’. De gebruiker moet een goede uitleg kunnen geven waarom hij of zij ze gebruikt. Veel mensen weten niet, dat ook … lees verder »

Wat mag niet in algemene voorwaarden? Enkele bedingen uit de ‘zwarte lijst’, deel 3

maandag, 12 augustus 2013 - 15:20 uur

In deze derde en laatste blog in een serie over bedingen uit de zwarte lijst, gaat het over het beding dat de bevoegdheid geeft om prijzen te verhogen. Voor zaken als meubels of auto’s geldt vaak een levertijd. In algemene voorwaarden die op dergelijke zaken betrekking hebben, is vaak het beding opgenomen dat de verkoper het recht heeft om binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs … lees verder »

Wat mag niet in Algemene Voorwaarden? Enkele bedingen uit de ‘zwarte lijst’, deel 2

maandag, 15 juli 2013 - 12:38 uur

De vorige blog was de eerste in een serie over bedingen uit de zogenaamde ‘zwarte lijst’ van boek 6 artikel 236 Burgerlijk Wetboek. Toen werd stilgestaan bij artikel 236 b, de regel dat wettelijke bevoegdheden om de overeenkomst op te schorten of te ontbinden niet mogen worden opgeschort of beperkt. Dit keer gaat het om artikel 236 d, het verbod van een ‘subjectief criterium’. ‘Subjectief criterium’ Een beding wordt als … lees verder »

Drie redenen om algemene voorwaarden te gebruiken

maandag, 3 juni 2013 - 12:28 uur

Algemene voorwaarden zijn vaak niet de eerste prioriteit van (startende) ondernemers. Die zijn enthousiast bezig met hun bedrijf. Toch helpen goede algemene voorwaarden om van uw bedrijf een succes te maken. In deze blog worden drie redenen besproken waarom dat zo is. 1 Algemene voorwaarden geven duidelijkheid. Algemene voorwaarden geven duidelijkheid voor uzelf en anderen. Bij het opstellen van algemene voorwaarden denkt u na over vragen die in de praktijk … lees verder »

Wanneer zijn algemene voorwaarden op website van toepassing?

maandag, 8 april 2013 - 13:02 uur

WANNEER ZIJN ALGEMENE VOORWAARDEN OP WEBSITE VAN TOEPASSING? Algemene voorwaarden zijn volgens de wet alleen van toepassing als is voldaan aan de informatieplicht. Hoofdregel daarbij is dat de voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst zijn overhandigd. Maar hoe zit het nu als de algemene voorwaarden op de website staan? Gelden die dan ook? De informatieplicht is geregeld in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 234. Meer … lees verder »

Betalingstermijnen voor overheidsinstanties

maandag, 11 maart 2013 - 10:34 uur

Betalingstermijnen voor overheidsinstanties. Vanaf 16 maart 2013 worden de betalingstermijnen wettelijk vastgelegd. In de vorige blog werd stilgestaan bij wat dit betekent voor bedrijven die met andere bedrijven zaken doen. Deze blog gaat over de betekenis van de nieuwe wetgeving voor bedrijven die met overheidsinstanties zaken doen. De maximale betalingstermijn voor overheidsinstanties is geregeld in het nieuwe artikel 119b van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Overheidsinstantie Wat is een overheidsinstantie? … lees verder »

Nieuwe regels betalingstermijnen voor bedrijven (B2B): Moet ik mijn algemene voorwaarden aanpassen?

maandag, 25 februari 2013 - 14:12 uur

Vanaf 16 maart 2013 wordt een nieuwe wettelijke regeling van kracht voor betalingstermijnen. De regeling geldt voor overeenkomsten tussen bedrijven onderling, en tussen bedrijven en overheden. Wanneer u met consumenten zaken doet, verandert er voor u niets. Onderwerp van dit blog zijn de gevolgen van de nieuwe regeling voor transacties tussen bedrijven (B2B). In het volgende blog zal worden uitgelegd wat de nieuwe regels betekenen voor bedrijven die met overheden … lees verder »

Pagina 1 van 212