Tagarchieven: persoonsgegevens

Recht op vergetelheid versus het belang van een goede zoekmachine

donderdag, 20 december 2018 - 09:24 uur

Op grond van het ‘recht op vergetelheid’ kan men Google vragen zoekresultaten te verwijderen. Betekent dit dat alle negatieve informatie over iemands persoon op verzoek verwijderd wordt? Zo werkt het niet, zo leert een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 14 november 2018. De feiten Een bekende schrijver verzoekt aan de rechtbank verwijdering van bepaalde zoekresultaten van Google binnen 24 uur. Dit op straffe van een dwangsom van € 500,00 … lees verder »

Privacyverklaring en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

donderdag, 9 augustus 2018 - 14:13 uur

Eén van de grootste veranderingen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt, is dat er veel meer informatieplichten gelden. Dit betekent dat de ‘betrokkene’, meestal de klant of cliënt, veel meer informatie krijgt. Misschien gebruikt uw bedrijf of organisatie een privacyverklaring. Wat moet daar zoal instaan. En welke eisen stelt de AVG daaraan? Transparante informatie Enkele hoofdregels waaraan een privacyverklaring moet voldoen, staan in artikel 12 AVG. Daarin staat dat … lees verder »

Beginselen verwerking persoonsgegevens in de AVG

donderdag, 15 maart 2018 - 13:54 uur

Niemand kan er meer omheen: vanaf 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Daarin is geregeld hoe met persoonsgegevens van natuurlijke personen moet worden omgegaan. Behalve veel regels bevat de AVG ook een aantal beginselen. Die moeten bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde worden gerespecteerd. Het gaat om de volgende beginselen, die alle te vinden zijn in artikel 5 lid 1 van de AVG. Rechtmatig, behoorlijk … lees verder »

Pagina 1 van 11