Consumentenbescherming voor ondernemers?

maandag, 16 september 2013 - 14:22 uur

Sommige bedingen in algemene voorwaarden zijn volgens de wetgever voor consumenten onredelijk bezwarend. Deze bedingen staan in de zogenaamde ‘zwarte lijst’ van boek 6 artikel 236 Burgerlijk Wetboek (BW). Daarnaast geldt de zogenaamde ‘grijze lijst’ van boek 6 artikel 237 BW. De bedingen in dit wetsartikel zijn toegestaan, maar ‘verdacht’. De gebruiker moet een goede uitleg kunnen geven waarom hij of zij ze gebruikt. Veel mensen weten niet, dat ook … lees verder »

Wat mag niet in algemene voorwaarden? Enkele bedingen uit de ‘zwarte lijst’, deel 3

maandag, 12 augustus 2013 - 15:20 uur

In deze derde en laatste blog in een serie over bedingen uit de zwarte lijst, gaat het over het beding dat de bevoegdheid geeft om prijzen te verhogen. Voor zaken als meubels of auto’s geldt vaak een levertijd. In algemene voorwaarden die op dergelijke zaken betrekking hebben, is vaak het beding opgenomen dat de verkoper het recht heeft om binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs … lees verder »

Wat mag niet in Algemene Voorwaarden? Enkele bedingen uit de ‘zwarte lijst’, deel 2

maandag, 15 juli 2013 - 12:38 uur

De vorige blog was de eerste in een serie over bedingen uit de zogenaamde ‘zwarte lijst’ van boek 6 artikel 236 Burgerlijk Wetboek. Toen werd stilgestaan bij artikel 236 b, de regel dat wettelijke bevoegdheden om de overeenkomst op te schorten of te ontbinden niet mogen worden opgeschort of beperkt. Dit keer gaat het om artikel 236 d, het verbod van een ‘subjectief criterium’. ‘Subjectief criterium’ Een beding wordt als … lees verder »

Wat mag niet in Algemene Voorwaarden? Enkele bedingen uit de ‘zwarte lijst’, deel 1.

maandag, 17 juni 2013 - 14:57 uur

Niet alles wat in algemene voorwaarden kan worden bepaald, is rechtsgeldig. Bedingen mogen bijvoorbeeld niet in strijd zijn met de zogenaamde ‘zwarte lijst’. De zwarte lijst is een lijst van ‘verboden bedingen’ die in boek 6 artikel 236 van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen. Artikel 236 heeft betrekking op overeenkomsten die bedrijven sluiten met consumenten. Hierbij moet worden bedacht dat in rechte ook kleine ondernemers als consument kunnen worden beschouwd. … lees verder »

Drie redenen om algemene voorwaarden te gebruiken

maandag, 3 juni 2013 - 12:28 uur

Algemene voorwaarden zijn vaak niet de eerste prioriteit van (startende) ondernemers. Die zijn enthousiast bezig met hun bedrijf. Toch helpen goede algemene voorwaarden om van uw bedrijf een succes te maken. In deze blog worden drie redenen besproken waarom dat zo is. 1 Algemene voorwaarden geven duidelijkheid. Algemene voorwaarden geven duidelijkheid voor uzelf en anderen. Bij het opstellen van algemene voorwaarden denkt u na over vragen die in de praktijk … lees verder »

concurrentiebeding en faillissement

maandag, 22 april 2013 - 09:24 uur

Wanneer mijn werkgever failliet is, heb ik met het concurrentiebeding niets meer te maken! Zo wordt vaak gedacht. De gedachte lijkt logisch, maar is niet juist. Een concurrentiebeding is een beding waarbij een werknemer beperkt wordt in zijn mogelijkheden om na het einde van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde wijze werkzaam te worden bij andere werkgevers of als zelfstandige. Doorgaans is daarin opgenomen dat een werknemer geen (zakelijk) contact mag … lees verder »

Wanneer zijn algemene voorwaarden op website van toepassing?

maandag, 8 april 2013 - 13:02 uur

WANNEER ZIJN ALGEMENE VOORWAARDEN OP WEBSITE VAN TOEPASSING? Algemene voorwaarden zijn volgens de wet alleen van toepassing als is voldaan aan de informatieplicht. Hoofdregel daarbij is dat de voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst zijn overhandigd. Maar hoe zit het nu als de algemene voorwaarden op de website staan? Gelden die dan ook? De informatieplicht is geregeld in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 234. Meer … lees verder »

Betalingstermijnen voor overheidsinstanties

maandag, 11 maart 2013 - 10:34 uur

Betalingstermijnen voor overheidsinstanties. Vanaf 16 maart 2013 worden de betalingstermijnen wettelijk vastgelegd. In de vorige blog werd stilgestaan bij wat dit betekent voor bedrijven die met andere bedrijven zaken doen. Deze blog gaat over de betekenis van de nieuwe wetgeving voor bedrijven die met overheidsinstanties zaken doen. De maximale betalingstermijn voor overheidsinstanties is geregeld in het nieuwe artikel 119b van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Overheidsinstantie Wat is een overheidsinstantie? … lees verder »

Nieuwe regels betalingstermijnen voor bedrijven (B2B): Moet ik mijn algemene voorwaarden aanpassen?

maandag, 25 februari 2013 - 14:12 uur

Vanaf 16 maart 2013 wordt een nieuwe wettelijke regeling van kracht voor betalingstermijnen. De regeling geldt voor overeenkomsten tussen bedrijven onderling, en tussen bedrijven en overheden. Wanneer u met consumenten zaken doet, verandert er voor u niets. Onderwerp van dit blog zijn de gevolgen van de nieuwe regeling voor transacties tussen bedrijven (B2B). In het volgende blog zal worden uitgelegd wat de nieuwe regels betekenen voor bedrijven die met overheden … lees verder »

Incassoregels en aanmaningentraject

maandag, 4 februari 2013 - 12:50 uur

Eerder blogde ik over de incassoregels die sinds 1 juli 2012 gelden. In deze tijd kampen veel ondernemers met openstaande facturen. Kunnen de nieuwe incassoregels helpen om dat probleem te bestrijden? Dat kan inderdaad. De nieuwe regels bieden ruimte om in het aanmaningentraject een stevige financiële prikkel in te bouwen. Om het volledige bedrag aan wettelijk toegestane incassokosten in rekening te brengen, is namelijk niet meer nodig dan het verrichten … lees verder »

Pagina 5 van 6« Meest recente...23456